Тераса Практик

PIC811686  Описание:

  Година на изпълнение:

  Изпълнена площ:

  Вид на настилката:

  Други особености: