France Maas

PIC993731Описание: Индустриален под за "France Maas"

Година на изпълнение:

Изпълнена площ: 3000 м2

Вид на настилката:

Други особености: гр. София - спедиция-импрегнация на склад