Еко пиле

PIC379627

Описание: Индустриален под за "Птицекланица"

Година на изпълнение:

Изпълнена площ: 4700 м2

Вид на настилката:

Други особености: Най-голямата и най-модерната птицекланица на Балканския п-ов.