Еко Мес

PIC478839Описание: Индустриален под за "Месопреработвателно предприятие"

Година на изпълнение:

Изпълнена площ:

Вид на настилката:

Други особености: с.Величково, обл.Пазарджик