Сарай

 
PIC422676

Описание: Индустриален под за "Сарай"

Година на изпълнение:

Изпълнена площ: 850 кв.м

Вид на настилката:

Други особености: гр. Разлог - фирма за месопреработка