Български Йогурт

PIC753435Описание: Индустриален под за "Български Йогурт"

Година на изпълнение:

Изпълнена площ: 450 м2

Вид на настилката:

Други особености: гр. Ямбол - предприятие за млекопреработка