Храниинвест

PIC812646Описание: Индустриален под за "Хранинвест"

Година на изпълнение:

Изпълнена площ:

Вид на настилката:

Други особености: гр.Варна - производство на масло