Картел

PIC152868Описание: Индустриален под за "Картел"

Година на изпълнение:

Изпълнена площ:

Вид на настилката:

Други особености: гр. Варна, производство на пастети