Океан

DSC03441Описание: Индустриален под за "Океан"

Година на изпълнение:

Изпълнена площ: 330 м2

Вид на настилката:

Други особености: с.Белчин, производство на рибни продукти