Диавена

PIC400579Описание: Индустриален под за "Диавена"

Година на изпълнение:

Изпълнена площ: 600 м2

Вид на настилката:

Други особености: гр.Шумен - производство на консерви и рибни изделия