Славяна Фиш

PIC642340Описание: Индустриален под за "Славяна Фиш"

Година на изпълнение:

Изпълнена площ: 260 м2

Вид на настилката:

Други особености: гр.Перник - предприятие за производство на рибни консервирани продукти