Палирия

Описание: Индустриален под за "Палирия"

Година на изпълнение:

Изпълнена площ:

Вид на настилката:

Други особености: