Симид Лозенец

PIC912130Описание: Индустриален под за "Симид - Лозенец"

Година на изпълнение:

Изпълнена площ: 200 м2

Вид на настилката:

Други особености: гр. София - производство на хлебни изделия