Симид Ботунец

PIC316124Описание: Индустриален под за "Симид - Ботунец"

Година на изпълнение:

Изпълнена площ:100 м2

Вид на настилката:

Други особености: гр.София - производство на хлебни изделия