Стратос

PIC752318Описание: Индустриален под за "Стратос"

Година на изпълнение:

Изпълнена площ: 750 м2

Вид на настилката:

Други особености: гр.Кюстендил - производство на хляб и хлебни изделия