Nestle

nestle3Описание: Индустриален под за фирма "Nestle"

Година на изпълнение:

Изпълнена площ: 4500 м2

Вид на настилката:

Други особености: гр.София – произв. на сладкарски изделия