Фабрика Престиж

20120811 125636Описание: Индустриален под за Фабрика "Престиж"

Година на изпълнение:

Изпълнена площ:

Вид на настилката:

Други особености: