Кухня Кулинар

PIC748820Описание: Индустриален под за "Кухня Кулинар"

Година на изпълнение:

Изпълнена площ:

Вид на настилката:

Други особености: